Zonneheerdt Teeltbedrijf

Vanaf 1962 is Zonneheerd opgericht als akkerbouwbedrijf. Het bedrijf bestaat al drie generaties. Wij verbouwen gewassen in de open grond, zoals aardappelen, zaaiuien, suikerbieten, brouwgerst en baktarwe en dit alles op Flevolandse bodem.

Home » Teeltbedrijf
Duurzaam productieproces

Gewassen

De gewassen die wij verbouwen zijn aardappelen, zaaiuien, suikerbieten, brouwgerst en baktarwe.

Kleuren peen

Aardappelen

Nederland staat bekend om zijn uitstekende pootaardappelen. Die gebruiken wij als plant materiaal voor de teelt van onze consumptie aardappelen. Deze aardappelen kunt u dan als friet of als tafelaardappel in de supermarkt of bij uw groenteboer kopen.

Wij leveren onze aardappelen aan Aviko. www.aviko.nl

Kleuren kroten

Zaaiuien

Wij telen mooie gele uien voor de lange bewaring. Daarbij kiezen wij voor rassen met een goede kwaliteit. Door een ruim bouwplan uien telen we 1 keer per 8 jaar op hetzelfde perceel en dat geeft een goede kwaliteit. Wij vermeerderen uien voor Hazera voor de zaadvermeerdering.

www.hazera.nl  

Diverse groenten

Baktarwe

Voor ons dagelijks brood en diervoerder hebben we graan nodig. Wij telen graan vooral om de bodem rust te geven. Graan zorgt voor een goede bodemstructuur. Wij proberen door de juiste rassen te kiezen een mooie kwaliteit baktarwe te telen. Dit doen we voor Koopmans meel in samenspraak met Agrifirm.

www.agrifirm.nl www.koopmansmeel.nl

Kleuren peen

Brouwgerst

Gerst is de basis voor een mooi biertje. Ik teel gerst, omdat het een mooi gewas is en  de grond in de zomer snel vrij is voor de teelt van een goede groenbemester. Daardoor krijgen ook de Veldleeuwerik, de Kievitten, de gele Kwikstaart en andere vogels de mogelijkheid om in het voorjaar te nestelen op een nog niet bedekte grond. Onze gerst gaat via Agrifirm naar Hollandmalt om door Heineken te worden verwerkt.

  www.agrifirm.nl www.hollandmalt.nl

Kleuren kroten

Suikerbieten

Suiker is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er wordt uit onze mooie suikerbieten suiker gemaakt dat we iedere dag in ons eten gebruiken. De suikerbiet is meer dan dat. Tegenwoordig maken we er zelfs plastic van. Verder gebruiken we alle onderdelen van deze plant kijk maar eens op

 www.suikerunie.nl.

Zonneheerdt

Vollegrondsgroenten

Zonneheerdt wil met het duurzaam telen van vollegrondsgroenten de mensen laten proeven wat de echte smaak van groenten is. Onze kinderen moeten weer de echte smaak van groente kennen. Door de duurzame manier van telen wil Zonneheerdt de mensen laten genieten van lekkere groenten van Flevolandse bodem. De groenten van Zonneheerdt worden met passie geteeld, zijn smakelijk, kleurrijk en gezond.

Zonneheerdt vollegrondsgroenten

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Contactformulier